جزییات اقامتگاه

کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-1
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-2
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-3
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-4
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-5
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-6
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-7
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-8
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-9
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-10
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-11
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-12
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-13
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-14
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-15
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-16
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-17
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-18
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-19
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-20
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-21
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-22
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-23
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-24
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-25
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-26
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-27
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-28
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-29
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-30
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-31

کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود

خیابان صفاری

کد اقامتگاه:

2236

کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود
عکس اصلی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-1
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-2
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-3
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-4
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-5
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-6
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-7
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-8
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-9
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-10
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-11
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-12
اتاق خواب
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-13
اتاق خواب
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-14
اتاق خواب
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-15
سرویس بهداشتی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-16
سرویس بهداشتی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-17
سرویس بهداشتی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-18
آشپزخانه
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-19
آشپزخانه
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-20
آشپزخانه
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-21
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-22
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-23
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-24
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-25
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-26
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-27
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-28
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-29
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-30
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-31
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-1
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-2
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-3
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-4
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-5
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-6
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-7
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-8
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-9
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-10
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-11
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-12
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-13
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-14
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-15
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-16
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-17
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-18
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-19
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-20
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-21
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-22
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-23
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-24
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-25
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-26
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-27
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-28
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-29
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-30
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-31
استخردار
دربست
حداکثر 8 نفر
2 اتاق
150 متر
توضیحات
این اقامتگاه با متراژ 150 متر دارای دو اتاق خواب در طبقه همکف واقع شده . ملزومات پخت و پز : آشپزخانه - لوازم آشپزخانه - یخچال - ظرف و ظروف به تعداد 8 نفر - چای ساز - میز نهارخوری . این اقامتگاه با 20 پله بصورت دوبلکس می باشد که طبقه همکف ش...
اطلاعات اقامتگاه
نوع فضا

این اقامتگاه به صورت دربست اجاره داده میشود

اطلاعات اقامتگاه

250 متر کل ، 150 متر زیربنا ، 2 اتاق ، طبقه 0 ، حیاط دارد ، دوبلکس

ظرفیت اقامتگاه

استاندارد : 4 نفر + 4 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 570,000 تومان
سرویس خواب

، 2 تخت دو نفره ، 2 تشک دو نفره ، 2 پتو ، در این اقامتگاه کف خواب سنتی به تعداد 1 نفر موجود می باشد . مبل تخت خواب شو یک نفره 3 عدد موجود می باشد .

بافت و چشم انداز

بافت شهری ، چشم انداز جنگل

بازه رزرو خود را انتخاب نمایید
راهنمای تقویم
روز های پیک
روز های پیک بیشترین ترافیک پیشبینی شده برای رزرو را دارا هستند.
رزرو آنی
رزرو اقامتگاه در این روز ها نیاز به تایید میزبان ندارد
رزرو تخفیف دار
رزرو در این روز ها شامل تخفیف میباشد
رزرو لحظه اخری
رزرو در این روز ها به صورت آنی و همراه با تخفیف میباشد

هرشب از 6,820,000 تومان

تاریخ ورود

وارد کنید

تاریخ خروج

وارد کنید

تعداد میهمان ها
حداکثر تا نفر

0

لطفا برای ثبت رزرو ابتدا تاریخ ورود و خروج و تعداد میهمان ها را وارد کرده و سپس قوانین سایت را مطالعه و تایید نمایید

ابتدا ثبت نام کنید!

آخرین تغییرات میزبان در تاریخ ساعت می باشد

قوانین اقامتگاه
ساعت ورود و تخلیه
ورود
تخلیه
ورود حیوان خانگی ممنوع است
استعمال دخانیات ممنوع است
برگزاری مراسم و جشنممنوع است
امکان تردد با کفش در فضای داخلی ساختمانممنوع است
پذیرش گروه های مجردی به صورت خانم یا اقاممنوع است
قوانین لغو رزرو
موقعیت مکانی
آدرس و موقعیت دقیق پس از رزرو برای شما ارسال میشود و در فاکتور نیز قابل مشاهده میباشد.
اطلاعات میزبان
host-avatar
محمد زندیه
تاریخ عضویت دوشنبه، 10 اردیبهشت 1403

نظرات

NaN

خوب

دیدگاه

navigation-نظافت اقامتگاه

نظافت اقامتگاه

navigation-ارزش نسبت به قیمت

ارزش نسبت به قیمت

navigation-موقعیت مکانی

موقعیت مکانی

navigation-تحویل به موقع

تحویل به موقع

navigation-نحوه میزبانی و میهمان نوازی

نحوه میزبانی و میهمان نوازی

 لوگوی وبسابت اجاره ویلا، آپارتمان و اقامتگاه بومگردی اینجا

جست و جو

تاریخ ورود و خروج

تاریخ ورود

تاریخ خروج

تعداد مسافران

0
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-1
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-2
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-3
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-4
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-5
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-6
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-7
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-8
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-9
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-10
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-11
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-12
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-13
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-14
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-15
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-16
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-17
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-18
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-19
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-20
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-21
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-22
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-23
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-24
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-25
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-26
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-27
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-28
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-29
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-30
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-31

کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود

خیابان صفاری

کد اقامتگاه:

2236

کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود
عکس اصلی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-1
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-2
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-3
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-4
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-5
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-6
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-7
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-8
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-9
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-10
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-11
پذیرایی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-12
اتاق خواب
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-13
اتاق خواب
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-14
اتاق خواب
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-15
سرویس بهداشتی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-16
سرویس بهداشتی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-17
سرویس بهداشتی
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-18
آشپزخانه
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-19
آشپزخانه
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-20
آشپزخانه
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-21
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-22
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-23
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-24
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-25
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-26
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-27
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-28
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-29
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-30
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-31
مشاعات
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-1
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-2
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-3
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-4
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-5
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-6
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-7
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-8
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-9
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-10
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-11
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-12
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-13
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-14
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-15
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-16
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-17
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-18
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-19
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-20
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-21
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-22
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-23
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-24
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-25
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-26
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-27
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-28
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-29
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-30
کلبه استخر روباز در خیابان صفاری نمک آبرود-31

ویژگی و مشخصات

استخردار
دربست
حداکثر 8 نفر
2 اتاق
150 متر
توضیحات
این اقامتگاه با متراژ 150 متر دارای دو اتاق خواب در طبقه همکف واقع شده . ملزومات پخت و پز : آشپزخانه - لوازم آشپزخانه - یخچال - ظرف و ظروف به تعداد 8 نفر - چای ساز - میز نهارخوری . این اقامتگاه با 20 پله بصورت دوبلکس می باشد که طبقه همکف شامل : آشپزخانه - سالن و طبقه اول شامل : 2 اتاق - سالن - حمام - سرویس بهداشتی - تراس می باشد . در این اقامتگاه جاروبرقی موجود می باشد . اقلام بهداشتی : مایع دستشویی و مایع ظرفشویی این اقامتگاه برای خانواده هایی که افراد معلول یا سالمند دارند مناسب نمی باشد . آنتن دهی موبایل و اینترنت با اپراتور ایرانسل خوب است . فاصله تا : سوپرمارکت 10 دقیقه - نانوایی 10 دقیقه است .
اطلاعات اقامتگاه
نوع فضا

این اقامتگاه به صورت دربست اجاره داده میشود

اطلاعات اقامتگاه

250 متر کل ، 150 متر زیربنا ، 2 اتاق ، طبقه 0 ، حیاط دارد ، دوبلکس

ظرفیت اقامتگاه

استاندارد : 4 نفر + 4 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 570,000 تومان
سرویس خواب

، 2 تخت دو نفره ، 2 تشک دو نفره ، 2 پتو ، در این اقامتگاه کف خواب سنتی به تعداد 1 نفر موجود می باشد . مبل تخت خواب شو یک نفره 3 عدد موجود می باشد .

بافت و چشم انداز

بافت شهری ، چشم انداز جنگل

تاریخ رزرو خود را انتخاب کنید
راهنمای تقویم
روز های پیک
روز های پیک بیشترین ترافیک پیشبینی شده برای رزرو را دارا هستند.
رزرو آنی
رزرو اقامتگاه در این روز ها نیاز به تایید میزبان ندارد
رزرو تخفیف دار
رزرو در این روز ها شامل تخفیف میباشد
رزرو لحظه اخری
رزرو در این روز ها به صورت آنی و همراه با تخفیف میباشد

هرشب از 6,820,000 تومان

تاریخ ورود

وارد کنید

تاریخ خروج

وارد کنید

تعداد میهمان ها
حداکثر تا نفر

0

لطفا برای ثبت رزرو ابتدا تاریخ ورود و خروج و تعداد میهمان ها را وارد کرده و سپس قوانین سایت را مطالعه و تایید نمایید

ابتدا ثبت نام کنید!

آخرین تغییرات میزبان در تاریخ ساعت می باشد

اطلاعات میزبان
host-avatar
محمد زندیه
تاریخ عضویت دوشنبه، 10 اردیبهشت 1403

نظرات

NaN

خوب

دیدگاه

navigation-نظافت اقامتگاه

نظافت اقامتگاه

navigation-ارزش نسبت به قیمت

ارزش نسبت به قیمت

navigation-موقعیت مکانی

موقعیت مکانی

navigation-تحویل به موقع

تحویل به موقع

navigation-نحوه میزبانی و میهمان نوازی

نحوه میزبانی و میهمان نوازی

قوانین اقامتگاه
ساعت ورود

14:00

تخلیه

12:00

ورود حیوان خانگی غیر مجاز
استعمال دخانیات غیر مجاز
برگزاری مراسم و جشنغیر مجاز
امکان تردد با کفش در فضای داخلی ساختمانغیر مجاز
پذیرش گروه های مجردی به صورت خانم یا اقاغیر مجاز
قوانین لغو رزرو
قوانین متعادل :
لغو رزرو تا ۴۸ ساعت مانده به تاریخ ورود ، خسارتی پرداخت نمی شود لغو رزرو در کمتر از ۴۸ ساعت مانده به تاریخ ورود ، ۱۰۰ درصد روز کنسل شده
دیگر قوانین اقامتگاه
ارائه کارت ملی الزامی می باشد . اجاره گروهای مجردی فقط خانم داده می شود . رزرو کودک زیر 2 سال رایگان می باشد .
موقعیت مکانی
آدرس و موقعیت دقیق پس از رزرو برای شما ارسال میشود و در فاکتور نیز قابل مشاهده میباشد.
 لوگوی وبسابت اجاره ویلا، آپارتمان و اقامتگاه بومگردی اینجا

رزرو کنید، لذت ببرید! با اینجا سفری به یادماندنی را تجربه کنید و از بهترین امکانات در رزرو هتل، اجاره ویلا، آپارتمان، سوئیت و اقامتگاه بومگردی در سراسر ایران بهره‌مند شوید. تلاش ما فراهم سازی اقامتی امن و راحت برای تمامی اقشار جامعه است.


 لوگوی وبسابت اجاره ویلا، آپارتمان و اقامتگاه بومگردی اینجا

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه و تجارت مبین گستر شهر راز است.

اینماد اینجا
سازمان نظام صنفی رایانه ای فارس
لوگوی شرکت های خلاق